Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์

จัดเวทีจุดประกาย ตำบลนครไทย
จัดเวทีจุดประกาย ตำบลนครไทย
Posted 1 ป๊ ago

จัดเวทีจุดประกาย ตำบลนครไทย
จัดเวทีจุดประกาย ตำบลชาติตระการ
จัดเวทีจุดประกาย ตำบลชาติตระการ
Posted 1 ป๊ ago

จัดเวทีจุดประกาย ตำบลชาติตระการ
ศพส.36 จัดเวทีจุดประกายตำบลต้นแบบ
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์
Posted 1 ป๊ ago

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
Posted 1 ป๊ ago

ยินดีต้อนรับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  36   จังหวัดพิษณุโลก   ขอแสดงความยินดีต้อนรับ  นายแข่งขัน  สีตะธนี  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่  วันที่  12  พฤษศจิกายน  2555

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดเวทีสรุปบทเรียน ปี 2555
ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดเวทีสรุปบทเรียน ปี 25…
Posted 2 ป๊ ago

วันนี้ 6 สิงหาคม 2555นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีทบทวนและสรุปบทเรียน โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ.โรงแรมฟลายเดย์ อุตรดิตถ์

ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดเวทีสรุปบทเรียน ปี 25…
PreviousNext

จัดเวทีจุดประกาย ตำบลนครไทย

IMG_0071 IMG_0072 IMG_0074
อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีจุดประกาย ตำบลชาติตระการ

IMG_0069 IMG_0068 IMG_0067
อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ยินดีต้อนรับ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  36   จังหวัดพิษณุโลก   ขอแสดงความยินดีต้อนรับ  นายแข่งขัน  สีตะธนี  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่  วันที่  12  พฤษศจิกายน  2555

ศพส.36 แต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบ 56

ศูนย์พัฒนาสังคมเมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน 2555  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดประชุม หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคของมนุษย์  และได้ข้อสรุปในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมตำบลต้นแบบ  ในปี 2556  อีกทั้งยังได้คัดเลือกพื้นที่  ที่จะดำเนินการในปี  2556  รายละเอียดดังนี้.-

  1. อำเภอนครไทย  ได้มีมติให้   ตำบลนครไทย
  2. อำเภอชาติตระการ   ได้มีมติให้   ตำบลท่าสะแก
  3. อำเภอบางกระทุ่ม  ได้มีมติให้  ตำบลสนามคลี

เมื่อได้ข้อสรุปดังนี้  ก็ได้ดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งและนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดเวทีสรุปบทเรียน ปี 2555

วันนี้ 6 สิงหาคม 2555นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีทบทวนและสรุปบทเรียน โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ.โรงแรมฟลายเดย์ อุตรดิตถ์

นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง ผอ.ศพส.36 มอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านบนพื้นที่สูง

นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จ.พิษณุโลก ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เด็กในครอบครัวยากจน และเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาสังคมตำบลต้นแบบบนพื้นที่สูง อำเภอนครไทย รวมทั้งสิ้น 170 ราย

ศพส. ทบทวนการทำงานต้นแบบ

ศพส.36 พิษณุโลก จัดประชุมทีม พม.เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ยินดีต้อนรับ ผอ. ศพส. 36 จ.พล

นายประยุทธ เต่าแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จ.พิษณุโลก บูชาพระประชาบดี  ก่อนเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณโลก  หลังจากได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง   ผอ.ศพส.36  เมือ่วันที่ 13/11/2554

เยี่ยมบ้านแม่เฒ่า 100 ปีตามที่สื่อจากสำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น ได้นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ sanook.com และเว็บไซต์เครือข่ายกรณี พบผู้ชราอายุ ๑๐๐ ปี ชื่อนางสีดา ขุนณรงค์ ราษฎรบ้านแก่งจูงนาง บ้านเลขที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประสบปัญหาพักอาศัยอยู่เพียงลำพังในคอกสี่เหลี่ยม นั้น

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๖ จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าเยี่ยมบ้าน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔พร้อมกับ ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครในพื้นที่ (อสม. อพม.) เพื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า นางสีดา ขุนณรงค์มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอสมควรมีสติหลงลืมบ้าง แต่ไม่ปรากฏความพิการตามข่าว สาเหตุที่ไม่สามารถเดินได้เนื่องจากความชรา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ดูแลคือญาติ ๒ คน (นายสังวาล สุขเกษม อายุ ๔๙ ปีและนางแปลง สุขเกษม อายุ ๖๒ ปี)

อ่านเพิ่มเติม

ความเห็นล่าสุด

เมษายน 2014
อา พฤ
« มี.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930